Zoals elk bedrijf dat met verse voeding werkt hebben wij over.

Aangezien weggooien voor ons geen optie is hebben wij ervoor gekozen om van het teveel soep te maken en deze te doneren.

We hebben hierbij gekozen voor Dakant of vzw daklozenhulp Antwerpen.

vzw Daklozenhulp Antwerpen is een vereniging die zich, dankzij het engagement van vrijwilligers, inzet voor de kansarmen en minderbedeelden in Antwerpen en omgeving.

De vzw Daklozenhulp Antwerpen heeft als doel op een laagdrempelige manier concrete hulp te bieden aan mensen uit Antwerpen en omstreken die om welke reden dan ook op de armoedegrens leven en daardoor (soms) onvoldoende middelen (over)hebben om voldoende voedsel te kunnen kopen.

De organisatie stelt zich slechts als doel mensen te voeden die honger hebben. Hoewel dit een weinig ophefmakende of ambitieuze doelstelling is merken we wekelijks hoe honger en/of sociaal isolement een vernietigend effect kan hebben op mensen, die het reeds moeilijk hebben.

Hierbij zijn wij er ons van bewust dat:

  • er binnen de doelgroep mensen zijn die deze hulp niet echt nodig hebben maar door een keuze te maken wie wel en wie geen recht heeft sluiten wij een aantal mensen uit die echt wel hulp kunnen gebruiken maar voor wie andere organisaties een te hoge drempel hebben.
  • er wezenlijk niets opgelost wordt aan de armoede maar dat we, door te voorzien in basisbehoeften zoals voedsel en sociaal contact, een aantal mensen toch de kracht geven om door te gaan en naar oplossingen te zoeken.

 

Hierbij proberen we:

  • een aantal mensen uit de doelgroep als vrijwilliger in te schakelen zodat voor hen de stap naar maatschappelijke re-integratie en dus naar een echte werksituatie kleiner wordt.
  • mensen in te schakelen die veroordeeld werden tot een autonome werkstraf.
  • studenten en scholen te betrekken in de werking zodat ook jonge mensen de kans krijgen tot sociaal en maatschappelijk engagement.
  • mensen uit de doelgroep door te verwijzen naar instanties die hen wel op weg kunnen zetten om iets aan hun toestand te verhelpen.

Voor meer info over Dakant:

www.daklozenhulpantwerpen.be